Sunday, January 20, 2008

mga salik na nakapagpababago ng suplay


1.Pagbabago sa Presyo ng salik ng produksyon

-Kapag tumataas ang sahod ng mga manggagawa, tumataas din ang interes sa mga puhunan at tumataas din ang upa. Mataas ang kabuuang gastos sa produksyon.

2.Pagbabago ng Presyo ng ibang produkto

-Maaaring maimpluwensyahan ng presyo ng ibang produkto ang dami ng suplay. Nangyayari ito kung magkakaugnay ang mga produkto.

3.Espekulasyon sa bilihan

-Bumibili ang mamimili sa kasalukuyan upang maiwasan ang pagtaas ng presyo sa hinaharap.

4.Pagbabago sa teknolohiya

- Magpapababa ang isang makabagong teknolohiya ng gastos sa produksyon na hahantong sa pagtaas ng suplay.


No comments: